Dự thảo về giá điện mới: Dùng điện càng nhiều, giá càng cao

0 Thanh Niên

Bộ Công thương đang dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Điểm mới của dự thảo là biểu giá điện quy định mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ phần trăm so với giá điện bán lẻ bình quân nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ như cũ.

Dự thảo về giá điện mới: Dùng điện càng nhiều, giá càng cao

Theo đó, nhóm khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, mức giá sẽ tăng dần nếu dùng nhiều. Cụ thể, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt vẫn chia làm 6 bậc: từ 0 - 50 kWh mức giá bằng 92% giá bán lẻ điện bình quân; từ 51 - 100 kWh giá bằng 95% giá bán lẻ điện bình quân; 101 - 200 kWh giá bằng 110% giá bán lẻ điện bình quân; từ 201 - 300 kWh giá bằng 138% giá bán lẻ điện bình quân; từ 301 - 400 kWh giá bằng 154% giá bán lẻ điện bình quân; và từ 401 kWh trở lên có giá bằng 159% giá bán lẻ điện bình quân.

Trường hợp cơ cấu tiêu thụ điện thay đổi, căn cứ mức giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh theo thẩm quyền, giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện được phép điều chỉnh trong phạm vi ± 2% so với tỷ lệ được quy định tại quyết định này.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm