Dừa dứa cho trái rất sai tại Trại giống nông nghiệp huyện U Minh Thượng - Ảnh: Hồng Cúc

Triển vọng cây dừa dứa

17:00 06/01/2016 0

Thực hiện chuyển đổi giống cây trồng tại địa phương, Trung tâm giống nông - ngư - nghiệp tỉnh Kiên Giang đưa giống dừa dứa về trồng ở Trại giống nông nghiệp huyện U Minh Thượng nhằm giúp nhà vườn tiếp cận với loại cây trồng mới, tăng thu nhập.