Long An kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt H.Đức Huệ

Long An kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt H.Đức Huệ

0
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An cho biết vừa ban hành quyết định kỷ luật 5 cán bộ chủ chốt của H.Đức Huệ (nhiệm kỳ 2015 - 2020) vì để xảy ra sai phạm về công tác quản lý đất đai, đầu tư xây dựng...
Ngon mà... mâu thuẫn như mắm lòng ròng

Ngon mà... mâu thuẫn như mắm lòng ròng

0
Dải đất miền Nam thật giàu sản vật, nên các loại: khô, mắm lạ nối đuôi nhau dường như không dứt. Nào là khô chim, khô chuột, mắm cá đồng dẻo xương... Thế nhưng, tất cả sẽ rớt hạng thứ hai - ba, khi gặp mắm cá lòng ròng.
/form>