Ngàn ngày ở bệnh viện

Ngàn ngày ở bệnh viện

03:40 10/01/2013 1

Những cảnh đời, con người gắn liền với bệnh viện, với khoảng thời gian đằng đẵng chống chọi bệnh tật. Họ, những người tự an ủi mình bằng cách gọi bệnh viện là nhà, mà đã là nhà thì phải ấm áp, và họ đã chia sẻ, đùm bọc nhau.

Sáu chị em côi cút giữa đời

Sáu chị em côi cút giữa đời

09:00 21/11/2012 0

Sáu chị em, người lớn nhất 25 tuổi, nhỏ nhất mới 8 tuổi, côi cút nương tựa nhau giữa đời. Không chỉ lo cho các em từng chén cơm, cuốn vở, người chị lớn nhất nhà còn là cha, là mẹ của năm đứa em vẫn ngày ngày cắp sách đến trường.