dung bua

Hình dạng và mục đích logo Prepear thực sự không liên quan đến Apple  /// Ảnh chụp màn hình

Apple kiện logo quả lê của ứng dụng bữa ăn

0
Apple đã khởi kiện Prepear - một ứng dụng dành cho các bậc cha mẹ khám phá công thức nấu ăn mới, sắp xếp giao hàng tạp hóa và chuẩn bị bữa ăn - vì đã sử dụng logo hình quả lê.