Đứng làm việc

Phát hiện lợi ích tuyệt vời của việc đứng làm việc 1 giờ mỗi ngày

Phát hiện lợi ích tuyệt vời của việc đứng làm việc 1 giờ mỗi ngày

Giảm thời gian ngồi 1 giờ mỗi ngày bằng cách đứng làm việc và tăng cường hoạt động thể chất ở cường độ nhẹ sẽ giúp bạn cải thiện được lượng đường trong máu, độ nhạy insulin và sức khỏe gan.

Top