Minh bạch với thu phí không dừng

Minh bạch với thu phí không dừng

0
Tối hậu thư của Tổng cục Đường bộ sẽ dừng thu phí trước 16 giờ ngày 10.7 đối với 3 trạm BOT không ký phụ lục hợp đồng triển khai thu phí không dừng là điều cần thiết để chấm dứt sự chây ì gây bức xúc dư luận của các chủ đầu tư BOT trong hơn 3 năm qua.
Dừng thu phí là rất đúng

Dừng thu phí là rất đúng

0
Kiến nghị dừng thu phí bảo trì đối với xe máy là rất đúng, đồng thời phải rà soát lại tất cả các loại phí bất hợp lý đang được thu.