dung vang lam phuong tien thanh toan

Khó lường

Khó lường

0
Không như ở nhiều nước phương Tây, từ lâu đời, người tiêu dùng nước ta vẫn sử dụng vàng như một phương tiện giao dịch, thanh toán trong làm ăn, tích lũy căn cơ làm tài sản. Giá trị “của ăn, của để” ấy hiện đang dao động khó lường...
Cấm dùng vàng làm phương tiện thanh toán

Cấm dùng vàng làm phương tiện thanh toán

0
Việc sử dụng vàng miếng làm phương tiện thanh toán là một trong những hành vi vi phạm pháp luật được quy định rõ trong Nghị định 24, Thủ tướng ký ban hành ngày 3.4.
/form>