Hà Nội chuẩn bị thế nào cho SEA Games 31?

Hà Nội chuẩn bị thế nào cho SEA Games 31?

08:11 10/04/2022 0

Là “trái tim” của SEA Games 31, Hà Nội đang gấp rút bước vào giai đoạn chuẩn bị cuối cùng về cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Các công trình trọng điểm hoàn tất các hạng mục vào trung tuần tháng 4 để kịp tiến độ.