Đến thời của bất động sản khu Đông TP.HCM

Đến thời của bất động sản khu Đông TP.HCM

07:45 15/10/2021 0

Một loạt công trình hạ tầng trọng điểm quốc gia đã và đang xây dựng dần biến khu Đông TP.HCM trở thành chuỗi đô thị phồn vinh ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.