Đảm bảo tiến độ đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

Đảm bảo tiến độ đường dây 500KV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông

0
Đó là khẳng định của đại diện Ban QLDA các công trình điện miền Trung - AMT. Theo kế hoạch, công trình trọng điểm quốc gia đường dây 500 KV từ TP. Pleiku (Gia Lai) đi Cầu Bông (TP.Hồ Chí Minh) sẽ hoàn thành và chính thức đưa vào vận hành dịp 30.4 tới.