Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 12.12 /// Ảnh: H.Linh

Đưa tiền vì thấy cán bộ 'làm việc vất vả'

0
HĐXX hỏi lý do vì sao đưa tiền cho cán bộ hải quan khi thông quan hàng hóa, bị cáo Sơn khai 'Xuất phát từ tình cảm vì thấy cán bộ hải quan xuống cảng làm việc vất vả'.