Hậu quả nhãn tiền

Hậu quả nhãn tiền

06:11 23/07/2022 0

Tháng 5.2022, Thanh tra Bộ Xây dựng công bố Kết luận thanh tra số 39 (KLTT39) thể hiện quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu (Hà Nội) bị 'băm nát' trong thời gian dài, trên diện rộng.

'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu: Hà Nội nói kết luận thanh tra 'chưa thỏa đáng'

'Băm nát' quy hoạch đường Lê Văn Lương - Tố Hữu: Hà Nội nói kết luận thanh tra 'chưa thỏa đáng'

06:15 02/07/2022 6

Thanh tra Bộ Xây dựng có Kết luận thanh tra số 39 (KLTT 39) nêu rõ trách nhiệm của Hà Nội liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu, song lãnh đạo Sở QH-KT Hà Nội lại cho rằng 'việc điều chỉnh phù hợp pháp luật và cũng đã được Bộ Xây dựng đồng thuận'.