duong nhue la ai

Đường Nhuệ... chúc "hội đồng xét xử thật nhiều sức khỏe" trong lời sau cùng

Đường Nhuệ... chúc "hội đồng xét xử thật nhiều sức khỏe" trong lời sau cùng

26
Hội đồng xét xử đánh giá hành vi Đường "Nhuệ" đánh người trọng thương trong đồn công an phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) là nguy hiểm đến xã hội, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, làm mất ổn định trật tự địa phương, gây dư luận xấu. Hội đồng xét xử nhận định cần cách ly khỏi xã hội để giáo dục, cải tạo.