Hiểm họa từ đường ngang dân sinh

Hiểm họa từ đường ngang dân sinh

09:00 22/01/2015 1

Đã rất nhiều cái chết thương tâm từ đường dân sinh giao với đường ray xe lửa. Tuy nhiên, điều này dưỡng như vẫn chưa đủ để cảnh tỉnh nhiều người khi tham gia giao thông qua những cung đường nguy hiểm này.