Mong sớm có đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Mong sớm có đường sắt cao tốc Bắc - Nam

05:05 22/11/2022 4

Nhiều bạn đọc bày tỏ sự vui mừng khi biết Bộ KH-ĐT và Bộ GTVT cuối cùng cũng đi đến thống nhất lựa chọn nghiên cứu đường sắt cao tốc Bắc - Nam phục vụ cả chuyên chở hành khách và hàng hóa.

Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi 
  /// Ảnh: Nguyễn Tú

Cao tốc Bắc - Nam lo khó vốn

06:55 30/09/2019 1

Đấu thầu trong nước thì nhiều DN trong nước có cơ hội, nhưng với điều kiện phải vượt qua được khó khăn về vốn.