Toàn cảnh Covid 19
Tin tức, Số liệu, Phân tích
Toàn cảnh
Covid 19
Tin tức, Số liệu, Phân tích

0
Số ca nhiễm toàn cầu
0
Số ca nhiễm Việt Nam
Số liệu được cập nhật cho đến 09:59 ngày 24/10/2020

Toàn cầu

Ca nhiễm:

Tử vong:

Hồi phục:

Việt Nam

Ca nhiễm:

Tử vong:

Hồi phục:

Diễn biến dịch COVID-19 ở Việt Nam

Các ổ dịch tại Việt Nam

Nguồn: Bộ Y tế

Không có ổ dịch trong khoảng thời gian này

Covid-19 thay đổi thế giới

Covid-19
thay đổi thế giới

Việt Nam

Thế giới

Sức khoẻ

Video

Báo Thanh Niên

Bình luận

//insertCity(984159); var commentcount = 0; $('.comment-item time').each(function() { var d = new Date(eval($(this).attr('rel'))); d.setHours(d.getHours() - 7); var n = new Date(); if (d > n) { $(this).parents('.comment-item').hide(); commentcount--; } }); if (commentcount != 0) { $('#commentcount984159').val(commentcount); if (commentcount > 0) { $('#ccc').html('(' + commentcount + ' nhận xét)'); } else { $('#ccc').hide(); } }
Liên hệ tòa soạn Báo lỗi