easyhoon

LMHT: Quên Faker đi, tôi là Easyhoon!

LMHT: Quên Faker đi, tôi là Easyhoon!

0
Easyhoon bước ra từ trong bóng tối để sánh ngang với Faker. Bây giờ, Easyhoon cũng có thể vỗ ngực tự tin mà nói rằng: Quên Faker đi, giờ là thời đại của Easyhoon!
/form>