Philips trình làng giải pháp chăm sóc tim mạch toàn diện

Philips trình làng giải pháp chăm sóc tim mạch toàn diện

08:00 12/07/2022 0

Giải pháp tim mạch toàn diện của Philips được tích hợp giữa chẩn đoán hình ảnh, dụng cụ can thiệp, công cụ phần mềm, và dịch vụ kỹ thuật tại mỗi thời điểm trong hành trình của bệnh nhân, giúp các bác sĩ tự tin hơn trong các quyết định lâm sàng, nâng cao hiệu suất công việc, đồng thời cải thiện trải nghiệm của bệnh nhân và nhân viên y tế.