eDiGi

'Ông trùm' bán lẻ hàng hiệu Việt Nam chuẩn bị mở cửa hàng Apple

'Ông trùm' bán lẻ hàng hiệu Việt Nam chuẩn bị mở cửa hàng Apple

IPPG - tập đoàn của ông Johnathan Hạnh Nguyễn, sẽ mở cửa hàng bán lẻ và cung cấp dịch vụ Apple vào ngày 10.9 tới.

Top