Phát hiện mới về bộ gien người

Phát hiện mới về bộ gien người

15:48 06/09/2012 0

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện rằng đoạn "ADN bỏ đi" - vốn chiếm phần lớn bộ gien người - có nhiều chức năng hơn so với những gì người ta biết về nó trước đây.