870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của METRO

870 triệu USD và phi vụ ma mãnh của METRO

09:00 22/08/2014 62

Lỗ kéo dài suốt 11/12 năm có mặt tại VN nhưng METRO Cash & Carry VN (METRO) bất ngờ được bán cho doanh nghiệp Thái Lan với số tiền lên đến 655 triệu euro (khoảng 870 triệu USD).