'Ác quỷ' hàng đá - Kỳ 2: Đi đâu cũng đòi đốt nhà !

'Ác quỷ' hàng đá - Kỳ 2: Đi đâu cũng đòi đốt nhà !

03:00 19/03/2014 0

Hầu hết người chơi hàng đá đều bị ảnh hưởng thần kinh. Họ thường có ảo giác đang bị người khác theo dõi tấn công nên mang theo hung khí chống trả, đâm chém người vô tội, nhưng cũng có lúc cảm thấy cô đơn rồi muốn tìm đến cái chết.