Vạch rõ âm mưu “đường lưỡi bò”

Vạch rõ âm mưu “đường lưỡi bò”

03:56 30/03/2012 0

Từ nước Anh, nhà nghiên cứu biển Đông Dương Danh Huy trao đổi với Thanh Niên về việc Trung Quốc huy động 13 bộ ngành để thực hiện bản đồ “đường lưỡi bò”.

Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách “đường lưỡi bò”

Trung Quốc đẩy mạnh yêu sách “đường lưỡi bò”

03:01 29/03/2012 0

Khởi sự là một bản đồ mơ hồ, giờ đây Trung Quốc (TQ) đang muốn cụ thể hóa âm mưu độc chiếm biển Đông bằng cách xác định tọa độ đối với yêu sách “đường lưỡi bò” ngang ngược. Trong loạt bài này, chúng tôi sẽ làm rõ âm mưu tuyên truyền về chủ quyền của TQ cũng như những đối sách mà VN cần thực hiện.