Bác sĩ pháp y - Kỳ 4: Nỗi đau

Bác sĩ pháp y - Kỳ 4: Nỗi đau

00:06 17/01/2008 0

Tiếp xúc với đủ hạng người, chứng kiến đủ các hình thái đớn đau, mất mát, nhưng đối với nhiều bác sĩ pháp y, có một nỗi đau luôn ám ảnh họ là chuyện những đứa trẻ bị hành hạ, lạm dụng tình dục.

Bác sĩ pháp y - Kỳ 3: Đấu trí

Bác sĩ pháp y - Kỳ 3: Đấu trí

00:17 16/01/2008 0

Tìm sự thật đã khó, bảo vệ sự thật lại càng khó; các bác sĩ pháp y chính trực đã phải đánh đổi bằng công sức, trí tuệ và cả tiền túi...

Bác sĩ pháp y - Bài 2: Phơi bày sự thật

Bác sĩ pháp y - Bài 2: Phơi bày sự thật

00:38 15/01/2008 0

Một phụ nữ tử vong, 2 người khác bị thương nặng trong một tai nạn giao thông. Người được cho là gây tai nạn đứng trước nguy cơ bị khởi tố. Bác sĩ pháp y vào cuộc và phát hiện sự thật không như nhận định ban đầu từ hiện trường...

Bác sĩ pháp y - Bài 1: Đêm đi mổ xác

Bác sĩ pháp y - Bài 1: Đêm đi mổ xác

22:49 13/01/2008 0

Khi được phân công làm bác sĩ pháp y, không ít người đã "sống chết" xin chuyển, không được thì sẵn sàng nghỉ chứ nhất định không nhận. Thế nhưng có những bác sĩ vẫn âm thầm làm công việc khó nhọc này.