Bài toán cây trồng chuyển gien (Kỳ 1)

Bài toán cây trồng chuyển gien (Kỳ 1)

06:02 19/09/2011 0

Đã có rất nhiều tranh cãi về lợi ích cũng như những nguy cơ tiềm ẩn của cây trồng biến đổi gien. Dù vậy, VN đã xác định tính cần thiết của cây trồng này trong việc đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi trong nước ngày càng cao.