Bản chất của kiểu bán hàng “Truyền tiêu” (kỳ 3)

Bản chất của kiểu bán hàng “Truyền tiêu” (kỳ 3)

15:14 09/12/2003 0

Để hiểu rõ hơn về hoạt động phân phối hàng hóa (hoặc dịch vụ) “truyền tiêu” chân chính, hãy xem xét hoạt động của các công ty dịch vụ bảo hiểm nhân thọ. Công ty bảo hiểm luôn tạo điều kiện cho mọi người tham gia trở thành đại lý mà không phải trả bất kỳ một khoản chi phí nào.

Bản chất của kiểu bán hàng “Truyền tiêu” (kỳ 2)

Bản chất của kiểu bán hàng “Truyền tiêu” (kỳ 2)

16:01 08/12/2003 0

Phương thức “tiếp thị đơn cấp” về cơ bản có thể nói là hoàn toàn hợp pháp và ít bị lợi dụng để lừa đảo. Tuy nhiên, với hình thức “tiếp thị đa cấp” hay “truyền tiêu” thì vấn đề lại trở nên hoàn toàn khác. Do tính chất phức tạp về cách tổ chức nên việc kiểm soát hệ thống “truyền tiêu” trở nên rất khó khăn và rất dễ dàng bị sử dụng một cách “trá hình” để phục vụ cho các mưu đồ lừa đảo tinh vi!

Bản chất của kiểu bán hàng “Truyền tiêu” (kỳ 1)

Bản chất của kiểu bán hàng “Truyền tiêu” (kỳ 1)

07:51 08/12/2003 0

Thanh Niên đã từng có loạt bài phản ánh về tính chất lừa đảo của một số công ty kinh doanh kiểu “truyền tiêu”. Tổ kiểm tra liên ngành của Tp Hồ Chí Minh cũng đã kiểm tra và kết luận hoạt động của Công ty TNHH Lô Hội – một trong những công ty “truyền tiêu” mà Thanh Niên đã phản ánh- mang tính chất lừa đảo.