Bản sắc Việt: Hát ru giữa chợ

Bản sắc Việt: Hát ru giữa chợ

02:05 06/09/2014 0

Giữa chợ chiều, tiếng hát ru ngọt lịm làm người ta dừng lại. Câu chuyện hát ru giữa chợ chạm đến nhiều điều về văn hóa Việt - về người Việt và nét đẹp Việt hôm nay.