Bất ổn nghề giúp việc: Gia chủ bất an

Bất ổn nghề giúp việc: Gia chủ bất an

18:24 22/09/2011 1

Ngày nay, người giúp việc nhà trở thành nhân vật không thể thiếu trong nhiều gia đình ở thành thị. Thế nhưng, việc đào tạo cũng như quy trình tuyển dụng “ô-sin” lâu nay bị xem nhẹ, đã dẫn đến những hệ lụy khó lường.