Triển lãm và bình chọn quốc hoa

Triển lãm và bình chọn quốc hoa

15:20 21/04/2011 0

(TNO) Ngày 21.4, Trung tâm Triển lãm Văn hóa nghệ thuật Việt Nam cùng Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng phát 12.000 phiếu lấy ý kiến người dân, các nhà nghiên cứu tại TP Đà Nẵng về bình chọn quốc hoa Việt Nam.

Không chỉ cần có quốc hoa

Không chỉ cần có quốc hoa

23:50 24/06/2010 0

Qua chuyện VN sẽ có quốc hoa, tôi cũng muốn đề cập đến nhiều chuyện cần phải chuẩn hóa để nâng cao uy tín và thương hiệu VN.