Bí ẩn trầm hương - Kỳ 2: “Thọ thiên địa chi khí...”

Bí ẩn trầm hương - Kỳ 2: “Thọ thiên địa chi khí...”

23:42 04/01/2011 0

Hương trầm bao hàm đủ 5 vị ngọt mặn chua cay đắng, phát ra hơn 170 mùi thơm có thể phân biệt được. Dùng một dụng cụ xông hương, cho vào một loại trầm thông thường, trong 24 giờ sẽ có 8 đợt phát hương, mỗi đợt là một phức hợp mùi vị với mùi chủ đạo khác nhau… >> Kỳ 1: Vài dòng lịch sử