Boris vượt Trường Sơn - Kỳ II

Boris vượt Trường Sơn - Kỳ II

13:22 26/05/2009 0

(TNTT>) Chúng tôi bàn với Boris có lẽ trước khi làm phim, Boris nên thử vượt một vài đoạn Trường Sơn, như kiểu chúng tôi đã vượt hồi xưa, xem sao. Nghĩa là phải đeo một ba-lô khoảng 30kg gồm tăng võng chăn màn, quần áo, lương thực... Và cố gắng “ngày đi đêm nghỉ”, mỗi ngày vượt chừng 20km đường dốc núi, ban đêm mắc võng ở một khoảng rừng và ngủ cho biết thế nào là “đêm Trường Sơn”.