Cái chết của sòng bạc biên giới

Cái chết của sòng bạc biên giới

03:10 13/08/2012 0

Chỉ một thời gian ngắn sau những đòn thanh trừng của thế giới ngầm, hàng loạt các casino dọc biên giới Việt Nam - Campuchia phải đóng cửa. Số còn lại chỉ sống “thoi thóp”, hoạt động cầm chừng.