Chấm dứt 'thí điểm'

Chấm dứt 'thí điểm'

03:20 11/09/2013 0

35 năm ra đời và tồn tại, có lúc công khai, có khi lén lút, đến năm nay chương trình công nghệ giáo dục mới chính thức chấm dứt giai đoạn thí điểm lớp 1.