Cất nhắc cán bộ trẻ là nhiệm vụ cấp thiết  - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Người trẻ cần có vị trí để phấn đấu

23:56 04/01/2011 0

Nguyên Phó ban tổ chức Trung ương Nguyễn Đình Hương nêu quan điểm trên khi trao đổi với PV Thanh Niên xoay quanh việc bổ nhiệm, cất nhắc cán bộ trẻ, cũng như việc quy hoạch lãnh đạo kế cận cho đất nước mà ông coi là nhiệm vụ cấp thiết cần thực hiện ngay từ ĐH XI này.

Đại hội XI của Đảng dự kiến diễn ra từ 11-19.1.2011

Đại hội XI của Đảng dự kiến diễn ra từ 11-19.1.2011

19:38 22/12/2010 0

Ngày 22/12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị thông báo việc triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam với đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

01:07 28/10/2010 0

Đất nước ta vận hành theo cơ chế: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Ba vế trên là một thể thống nhất, gắn kết với nhau, không một vế nào có thể tồn tại riêng lẻ, nhưng nói cho cùng, vế thứ nhất, sự lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định nhất.

Góp ý các dự thảo văn kiện trình ĐH Đảng XI: Chiến lược con người và công tác cán bộ

Góp ý các dự thảo văn kiện trình ĐH Đảng XI: Chiến lược con người và công tác cán bộ

23:37 25/10/2010 0

Trong dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội lần thứ XI của Đảng, vấn đề con người được đánh giá và định hướng phát triển nguồn nhân lực gắn với quốc sách về giáo dục đào tạo; vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của Nhà nước, việc đổi mới công tác cán bộ được đặt ra theo hướng lựa chọn người có đức, có tài.

Tiến tới đại hội của dân chủ

Tiến tới đại hội của dân chủ

01:45 21/10/2010 0

Giáo sư Trần Đình Bút (ảnh), Phó chủ tịch Hội Khoa học kinh tế và quản lý TP.HCM, nguyên thành viên Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ nhận định, kể từ ngày thống nhất đất nước, chưa bao giờ Đảng và Nhà nước ta đứng trước những thử thách cực kỳ to lớn, đồng thời cũng có những thời cơ vô cùng thuận lợi như ngày nay, cần được nhận thức đúng với thực tiễn và xử lý hiệu quả.

Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XI của Đảng

Bước chuẩn bị quan trọng cho Đại hội XI của Đảng

00:50 15/10/2010 0

Chiều qua 14.10, sau hơn một tuần làm việc, Hội nghị BCH T.Ư Đảng lần thứ 13 đã bế mạc tại Hà Nội. Phát biểu bế mạc, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh nhấn mạnh: “Những nội dung được Hội nghị T.Ư thảo luận và quyết định lần này có ý nghĩa hết sức quan trọng, là một bước tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng”.

Góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XI: Cần thể chế hóa bằng luật việc trưng cầu dân ý

Góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng XI: Cần thể chế hóa bằng luật việc trưng cầu dân ý

22:54 13/10/2010 0

PGS-TS Đào Duy Quát (ảnh), chuyên gia cao cấp Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Tổng biên tập Báo Điện tử Đảng Cộng sản VN nhấn mạnh quan điểm trên trên khi trao đổi với Thanh Niên về cách thức tiếp thu các ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện trình Đại hội XI đang được Bộ Chính trị công bố lấy ý kiến rộng rãi của toàn dân.

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử

Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống cơ quan dân cử

00:07 12/10/2010 0

Ông Đặng Văn Khoa, đại biểu HĐND TP.HCM, bày tỏ quan điểm cùng PV Thanh Niên xoay quanh việc xây dựng và hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực thuộc về nhân dân... như nội dung Dự thảo Báo cáo chính trị của BCH T.Ư Đảng khóa X trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng .

Tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền

Tăng cường xây dựng Nhà nước pháp quyền

23:12 29/09/2010 0

GS-TS Lê Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý (Bộ Tư pháp), bày tỏ quan điểm cùng PV Thanh Niên xoay quanh việc cần làm gì để có thể xây dựng Nhà nước pháp quyền thực sự của dân, do dân, vì dân như nội dung dự thảo Cương lĩnh trình Đại hội Đảng XI.

Tố tụng cần theo kịp yêu cầu cải cách tư pháp

Tố tụng cần theo kịp yêu cầu cải cách tư pháp

23:28 27/09/2010 0

TS-LS Phan Trung Hoài, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ quyền lợi luật sư, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã có bài viết góp ý cho văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI về lĩnh vực tố tụng hình sự.

Tập trung lo cho dân an cư, lạc nghiệp

Tập trung lo cho dân an cư, lạc nghiệp

01:20 23/09/2010 0

Thạc sĩ Lê Văn Thành, Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM bày tỏ quan điểm về một trong những nội dung quan trọng trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 mà Ban Chấp hành T.Ư khóa X trình Đại hội Đảng lần thứ XI, đó là chính sách phát triển mạnh về nhà ở cho nhân dân, nhất là cho các đối tượng chính sách và người có thu nhập thấp.