Chuyển đổi giới tính, hành trình đi tìm "tôi" (Kỳ 2)

Chuyển đổi giới tính, hành trình đi tìm "tôi" (Kỳ 2)

16:25 09/12/2008 0

Kỳ 2: Tôi là phụ nữ! Đối mặt với nhiều bi kịch ngang trái, cộng với tiếng gọi bản năng thôi thúc: "Tôi là phụ nữ! Tôi phải trở về là phụ nữ!", nhiều người đồng tính tìm đến giải phẫu chuyển đổi giới tính (CĐGT) để thay đổi cuộc đời. Thực tế, việc giải phẫu không hề đơn giản.