Chuyện khó tin ở đại học tư - kỳ 4: Trường không có hiệu trưởng

Chuyện khó tin ở đại học tư - kỳ 4: Trường không có hiệu trưởng

09:00 31/03/2014 2

Theo quy chế về trường đại học tư thục, chủ tịch Hội đồng quản trị được quyền quản trường và được kiêm nhiệm cả chức vụ hiệu trưởng. Vì thế, không ít trường ĐH tư đã không cần tới vai trò của hiệu trưởng, nhiều trường không có cả vị trí này.

Chuyện khó tin ở trường đại học tư

Chuyện khó tin ở trường đại học tư

08:50 27/03/2014 3

Những câu chuyện trong loạt bài sau đây có thể là khó tin nhưng nó đã và đang xảy ra ở nhiều trường khiến xã hội mất niềm tin vào các trường tư.