"Chuyện nhỏ" gây khó lớn

"Chuyện nhỏ" gây khó lớn

03:32 17/12/2012 3

Đang tồn tại nhiều chuyện nhỏ nhưng lại có khả năng kéo lùi sự phát triển cũng như hình ảnh của ngành du lịch Việt Nam.