“Cò” bệnh viện lộng hành

“Cò” bệnh viện lộng hành

01:50 27/12/2010 0

Báo chí đã rất nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng “cò” lôi kéo, bắt chẹt người bệnh vẫn diễn ra công khai trước nhiều bệnh viện, thậm chí ngày càng lộng hành.