Cổ Vật Kỳ Duyên: Tìm chân cho tượng Shiva

Cổ Vật Kỳ Duyên: Tìm chân cho tượng Shiva

09:00 28/04/2014 0

Khẩu thần công hiếm hoi của Nghĩa hội Quảng Nam bị bán cho tiệm buôn phế liệu, trống đồng có niên đại từ đầu Công nguyên suýt trở thành mâm dọn cơm, hay bức tượng Chăm Shiva khất thực sau nhiều năm bị bom phá hỏng cũng gần trở lại hình hài cũ... Chỉ nhờ chút duyên may kỳ lạ, những cổ vật quý giá ấy mới có thể 'châu về hợp phố'.