Cơn lốc ma túy ‘đá’ ở Quảng Ninh

Cơn lốc ma túy ‘đá’ ở Quảng Ninh

09:30 06/12/2013 0

Gần đây, tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, “tử thần” heroin đã phải lui bước nhường vị thế cho ma túy “đá” (loại ma túy tổng hợp dạng tinh thể).