“Cụ” rùa là bảo vật quốc gia?

“Cụ” rùa là bảo vật quốc gia?

03:05 04/03/2013 12

“TS rùa” Hà Đình Đức đề nghị Hà Nội làm hồ sơ cho rùa hồ Gươm trở thành bảo vật quốc gia. Còn theo luật Di sản văn hóa, khả năng này khó thành sự thật.