Đại học... học đại - Kỳ 3: Người học gánh hậu quả

Đại học... học đại - Kỳ 3: Người học gánh hậu quả

02:20 17/05/2014 1

Quá nhiều trường ĐH mở ra mà chất lượng đào tạo không đảm bảo, tuyển sinh đầu vào dễ dàng khiến sinh viên ra trường không đáp ứng nhu cầu xã hội. Trong khi đó các bậc học thấp hơn lại khó tuyển sinh dẫn đến cơ cấu nguồn nhân lực quốc gia ngày càng mất cân đối.

Đại học... học đại

Đại học... học đại

06:05 15/05/2014 2

Tình trạng cử nhân thất nghiệp hàng loạt đã trở thành một vấn đề gây nhức nhối trong xã hội.