Máy đánh bạc công khai: Lừa đảo và siêu lợi nhuận

Máy đánh bạc công khai: Lừa đảo và siêu lợi nhuận

03:36 23/12/2010 0

Các tụ điểm đặt máy đánh bạc đang có chiều hướng phát triển nhanh về số lượng ở nhiều tỉnh thành, mặc dù một số địa phương đã và đang triển khai nhiều biện pháp ngăn chặn. Tất cả cũng chỉ vì đây là một ngành kinh doanh “siêu lợi nhuận”.

Đánh bạc công khai: Nâng cấp công nghệ “đỏ đen”

Đánh bạc công khai: Nâng cấp công nghệ “đỏ đen”

07:47 21/12/2010 0

Bên cạnh máy đánh bạc đời cũ, hiện nay do nhu cầu cần có cái mới thu hút người ham đỏ đen, và do “trình độ” khách chơi đã khá hơn, thị trường xuất hiện loại máy đánh bạc đời mới sử dụng công nghệ vi tính rất tiện lợi, dân trong nghề gọi là “máy đại gia”.