Bài 7: Quản lý của nhà nước và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

Bài 7: Quản lý của nhà nước và bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư

23:02 16/07/2006 0

Quản lý Nhà nước trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) là cơ quan quản lý Nhà nước về hoạt động chứng khoán và TTCK nói chung, cũng như hoạt động quản lý quỹ nói riêng. Được thành lập vào năm 1996, ban đầu UBCKNN trực thuộc Chính phủ. Năm 2004, UBCKNN được sáp nhập vào Bộ Tài chính.

Bài 5: Quản lý quỹ đầu tư trên thế giới

Bài 5: Quản lý quỹ đầu tư trên thế giới

23:31 09/07/2006 0

Quỹ đầu tư là kênh đầu tư đặc biệt phù hợp với các nhà đầu tư có ít vốn, ít thời gian, và không muốn chấp nhận rủi ro cao. Mặc dù mới xuất hiện ở Việt Nam, nhưng quỹ đầu tư đã có một quá trình hình thành và phát triển lâu đời trên thế giới.

Bài 4: Quản lý rủi ro trong đầu tư

Bài 4: Quản lý rủi ro trong đầu tư

23:38 06/07/2006 0

Ngoài hiểu biết về mức độ rủi ro cũng như tiềm năng lợi nhuận của những công cụ đầu tư khác nhau, nhà đầu tư cần phải xác định được khả năng chấp nhận rủi ro của bản thân cũng như có các phương thức thích hợp để quản lý rủi ro.

Bài 3: Rủi ro trong đầu tư

Bài 3: Rủi ro trong đầu tư

23:52 04/07/2006 0

Rủi ro là những yếu tố không chắc chắn tồn tại trong công việc mà chúng ta tiến hành. Dù muốn hay không, hầu hết những điều chúng ta làm đều chứa đựng rủi ro. Hoạt động đầu tư cũng không thể tránh khỏi. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải tìm hiểu các loại rủi ro, bản chất và đặc điểm của mỗi loại để có thể xác định được mức độ rủi ro của công cụ mà chúng ta muốn đầu tư, từ đó quyết định có nên chấp nhận hay không và tổ chức các phương thức quản lý thích hợp. Sau đây là những rủi ro thường gặp trong đầu tư chứng khoán.

Bài 2: Một số khái niệm cơ bản về đầu tư chứng khoán

Bài 2: Một số khái niệm cơ bản về đầu tư chứng khoán

23:35 02/07/2006 0

Chứng khoán và thị trường chứng khoán Chứng khoán là chứng chỉ xác nhận các quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu chứng khoán đối với tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành, bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư chứng khoán và các chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.