Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 1: Hàng ngàn sinh viên bị thôi học

Đào tạo tín chỉ nửa vời - Bài 1: Hàng ngàn sinh viên bị thôi học

00:37 04/10/2010 0

Khi chuyển từ loại hình đào tạo niên chế truyền thống sang tín chỉ (TC) thì cần thay đổi cả chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, thư viện... Nhưng rất nhiều trường ĐH, CĐ chưa đủ khả năng nên trên thực tế, TC hiện nay còn nửa vời.