Đắt như cước vận tải

Đắt như cước vận tải

03:50 12/11/2012 0

Cao, liên tục tăng giá vào dịp lễ  tết trong khi dịch vụ thì kém, giá cước vận tải đang là nỗi bức xúc của cả người dân và doanh nghiệp.