Đầu vào lớp 10 ngày càng tệ

Đầu vào lớp 10 ngày càng tệ

11:00 27/08/2013 17

Chất lượng đầu vào lớp 10 đang là nỗi lo khi mà ở những trường xét tuyển, học sinh ngày càng yếu, còn những nơi thi tuyển có khi 1,25 điểm/3 môn cũng trúng tuyển.