Dạy hay kinh doanh môn tiếng Anh ?

Dạy hay kinh doanh môn tiếng Anh ?

08:45 22/10/2014 7

Phần lớn các trường tiểu học đều có thêm ít nhất một chương trình tiếng Anh ngoài chương trình chính thức hoặc phần mềm hỗ trợ học sinh học ngoại ngữ. Phụ huynh luôn ở thế thụ động khi phải thêm một khoản tiền không nhỏ.