Dạy tiếng Anh Cambridge, ai hưởng lợi ?

Dạy tiếng Anh Cambridge, ai hưởng lợi ?

03:15 24/06/2013 19

Có lẽ chưa một chương trình tiếng Anh nào triển khai trong trường phổ thông tại TP.HCM lại nhận nhiều ý kiến như chương trình Cambridge. Sự không rõ ràng, độc quyền trong khi vận hành khiến dư luận đặt vấn đề chương trình này có thật sự vì quyền lợi của học sinh?